Silniki elektryczne

Oferujemy Państwu silniki elektryczne, których zastosowanie jest możliwe niemal w każdej gałęzi przemysłu. Jako bezpośredni przedstawiciel producentów takich marek jak: SIEMENS, OMEC MOTORS, HOYER oraz STM VELA, mamy możliwość oferowania silników standardowych, jak również w wykonaniach specjalnych..

Wykonujemy również modyfikacje, proponując szybki montaż obcego chłodzenia, uszczelnianie silników oraz modyfikacje Atex do strefy II wybuchu.

Nasze silniki elektryczne cechują się stosunkowo niską ceną, która w stosunku do jakości wyróżnia Nas na tle konkurencji, a dostępność magazynowa zapewnia krótki termin realizacji dostaw.

W ramach prowadzonej działalności zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasze silniki są chłodzone zewnętrznie, całkowicie zamknięte, w obudowie żeliwnej lub aluminiowej z łożyskami kulkowymi lub wałeczkowymi, smarowane smarem.

Informacje ogólne na temat silników elektrycznych STM OMT1 / OMT2 / OMT4 / MS / Y3

  1. Montaż zakupionego silnika elektrycznego

  ilnik musi być zamocowany na stabilnym, płaskim i czystym fundamencie za pomocą dobrze dobranych śrub fundamentowych z podkładkami. Nigdy bez uprzedniej konsultacji z STM Polska nie montować silnika przeznaczonego do montażu poziomego na powierzchni o nachyleniu 150 .

  Łapy i kołnierz silnika zawsze muszą być tak zamontowane, aby ewentualne otwory spustowe znajdowały się u dołu, w przeciwnym razie powstaje kondesacja wilgoci w silniku i braku jej odprowadzenia. Na koniec należy usunąć korki zamykające otwory spustowe.

  Surowo zabronione jest blokowanie dopływu powietrza do wentylatora chłodzącego, ponieważ skutkiem takiego działania może być przegrzanie silnika elektrycznego. Jednocześnie należy zachować czujność przy montażu silnika w małych, zamkniętych o małej cyrkulacji powietrza pomieszczeniach. Zatem należy pamiętać, iż temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 0C, chyba że silnik posiada dodatkowe obce chłodzenie.

  2.Sprzęgło w silniku elektrycznym

  Silnik elektryczny oraz napędzane wały muszą leżeć dokładnie w linii. Inaczej jest w przypadku zastosowania sprzęgła elastycznego w przypadku, którego należy przestrzegać zaleceń producenta co do dopuszczalnych odchyłek braku liniowości ustawienia.

  3.Uruchomienie silnika elektrycznego STM

  Przed uruchomieniem silnika, a zwłaszcza po długiej przerwie należy sprawdzić czy odporność izolacji uzwojenia jest wystarczająca. Odporność ta powinna wynosić 100MΩ na 1000 V mierniku izolacji.

  Następnie należy włączyć silnik elektryczny bez obciążenia sprawdzając jednocześnie kierunek obrotów silnika. Kolejnym krokiem jest stopniowe obciązanie silnika i monitorowanie czy pracuje bez drgań.

Silniki elektryczne Silniki elektryczne Silniki elektryczne Silniki elektryczne

Szybki kontakt

Nasze usługi